Privacyverklaring

 

Kas & Kroost respecteert jouw privacy. Teneinde je zo goed mogelijk van dienst zijn hebben wij als administratiekantoor jouw persoonlijke gegevens nodig.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens is niet alleenin jouw belang maar ook in het belang van Kas & Kroost zelf.

Kas & Kroost volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hopen wij je duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

 

Persoonlijke informatie

 

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons vertelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als je besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met je te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

 

Kas & Kroost streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft jouw privacy gewaarborgd.

 

Contact

 

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kan je contact met ons opnemen.