De kassiersfunctie
Kas & Kroost factureert maandelijks de kinderopvangkosten, dus de bureaukosten en de gastoudervergoeding. Wij maken hierbij gebruik van het programma IROSA. Wij zorgen ook voor de inning van de facturen en de doorbetaling van de gastoudervergoeding aan de gastouders. Jaarlijks verstrekken wij jaaropgaven aan de ouders en gastouders en leveren wij het zogenaamde KOI bestand aan bij de belastingdienst.

Hulp bij kinderopvangtoeslag
Ouders kunnen ons om hulp vragen bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag of doorgeven van wijzigenin hun toeslagen bij de belastingdienst.

Relatie en klantenbeheer
Je kunt bij ons naast de kassiersfunctie ook het onderhoud van klant- en relatiegegevens en het verzorgen van de overeenkomsten uit besteden. Jij kan je als gastouderbureauhouder dan volledig richten op de werving en selectie van gastouders, bemiddelen tussen gastouder en vraagouder en begeleiding van de gastouderopvang.


Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het aantal gastouders en gastkinderen en wat je wilt uitbesteden aan Kas & Kroost. Wil je precies weten wat onze dienstverlening jou gaat kosten en kan gaan opleveren aan tijd, vul het contactformullier in. Wij nemen dan spoedig contact met jou op.