Facturatie en inning van contributiegelden
Kas & Kroost werkt met het online programma LISA. Dit programma gebruiken wij samen met de club of vereniging om de facturen aan te maken, te versturen en te innen. Bankmutaties worden ingelezen en verwerkt in het programma en incassoruns worden aangemaakt.

In de praktijk is gebleken dat het inschakelen van een professionele partij als Kas & Kroost geen onnodige investering is. Kas & Kroost hanteert een streng maar vriendelijk incassobeleid waardoor vrijwel alle contributies door leden voldaan worden.

Voeren van de boekhouding
Ook een vereniging moet een boekhouding bijhouden, deze boekhouding is bij ons in kundige handen. Kas & Kroost vezorgt de rapportage die tijdens de ledenvergaderingen gepresenteerd wordt door de penningmeester. Ook het registeren en uitbetalen van uren van trainers kan aan Kas & Kroost worden uitbesteed.

Gratis oriëntatiegesprek
Kas & Kroost biedt jouw vereniging een gratis oriëntatiegesprek aan.
Je kunt voor het maken van een afspraak gebruik maken van het contactformulier of bellen met 0252-228504.